Zakres działalności

Przedsiębirstwo zajmuje się:

 • zbiórką odpadów przemysłowych
 • transportem w/w odpadów
 • segregacją odpadów celem dalszej odsprzedaży,oraz przetwarzaniem pozostałości na paliwo alternatywne do cementowni 
 • przetwarzaniem i recyklingiem odpadów elektronicznych
 • przetwarzaniem i produkcją olejów opałowych z olejów przepracowanych
 • współpraca w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych i poprodukcyjnych w ramach EUROBAC O.O.O. S.A.
 • zbiórką odpadów elektronicznych ,baterii ,opon ,flitrów olejowych ,oraz ich przetwarzaniem
 • firmom proponujemy kompleksową obsługę w zakresie gospodarki odpadami,wraz z naliczaniem opłat,oraz obliczamy opłaty KOBIZE dla emisji w zakładach naszych klientów
 • przygotowujemy zakład w Paterku do pełnego recyklingu odpadów elektronicznych z płytek elektronicznych
 • terenem operacyjnym naszych firm jest cały kraj z uwzględnieniem kryterium lokalizacji dwóch posiadanych zakładów Recyklingu.
 • dokonujemy badań spektrometrami gazowymi zawartośći PCB w oleju,
 • posiadamy spektrometry rentgenowskie do badań chloru w paliwie alternatywnym,metali w ich mieszaninie,oraz stopów
 • rozwijamy instalację w Paterku do podczyszczania wód odpadowych i uzdatniania ich do celów przemysłowych
 • odzyskujemy glikol z odpadowych cieczy chłodzących,oraz destylujemy rozpuszczalniki dla instalacji rerafinacji 
 • oferujemy zmywacze do mycia elementów w warsztatach samochodowych,coolant chłodniczy do temperatury krzepnięcia 50 st.C

 • Idea podnieś przetwórz i ponownie wykorzystaj jest dewizą naszych działań