Odpady przemysłowe

Odbieramy odpady przemysłowe, między innymi:

 •  oleje przepracowane,
 •  odpady farb i lakierów,
 •  wody zaolejone, odpady ropopochodne po czyszczeniu zbiorników,
 •  zlewki produktów naftowych,
 •  stałe odpady ropopochodne,
 •  ziemię zanieczyszczoną,
 •  gruz,
 •  podkłady kolejowe,
 •  szmaty, trociny zaolejone, czyściwo,
 •  pozostałości polakiernicze i poklejone,
 •  rozpuszczalniki,
 •  gumy, opony,
 •  filtry olejowe, filtry powietrza,
 •  akumulatory, baterie,
 •  szyby, szkło, opakowania szklane,
 •  płyny hamulcowe, płyny zapobiegające zamarzaniu,
 •  glikole,
 •  produkty przeterminowane,
 •  opakowania po substancjach niebezpiecznych, 
 •  opakowania wielomateriałowe,
 •  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 •  surowce wtórne- makulatura, tworzywa, szkło, złom,
 •  odpady azbestu, papy, wełny mineralnej,
 •  odpady waty szklanej, styropianu,
 •  i wiele innych.