Oferta

Odbieramy odpady przemysłowe, miedzy innymi:

 •  oleje przepracowane,
 •  odpady farb i lakierów,
 •  wody zaolejone, odpady ropopochodne po czyszczeniu zbiorników,
 •  zlewki produktów naftowych,
 •  stałe odpady ropopochodne,
 •  ziemię zanieczyszczoną,
 •  gruz,
 •  podkłady kolejowe,
 •  szmaty, trociny zaolejone, czyściwo,
 •  pozostałości polakiernicze i poklejone,
 •  rozpuszczalniki,
 •  gumy, opony,
 •  filtry olejowe, filtry powietrza,
 •  akumulatory, baterie,
 •  szyby, szkło, opakowania szklane,
 •  płyny hamulcowe, płyny zapobiegające zamarzaniu,
 •  glikole,
 •  produkty przeterminowane,
 •  opakowania po substancjach niebezpiecznych, 
 •  opakowania wielomateriałowe,
 •  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 •  surowce wtórne- makulatura, tworzywa, szkło, złom,
 •  odpady azbestu, papy, wełny mineralnej,
 •  odpady waty szklanej, styropianu,
 •  i wiele innych. 

Oleje przepracowane:

- odbiory realizujemy autocysterną lub odbieramy w beczkach bądź w paletopojmenikach

- naszym klientom proponujemy pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów

- obsługujemy serwisy samochodowe, firmy produkcyjne odbierając każdą zadeklarowaną ilość oleju przepracowanego

   Od stycznia 2013 roku firma nasza dzięki współpracy z EUROBAC Sp. z o.o. jest w posiadaniu instalacji do rerafinacji olejów przepracowanych. Zakład rerafinacji zlokalizowany jest w Trzebini  oddalonej o 30 km od Krakowa.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny:

- odbieramy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – m.in. zużyte źródła światła, zużyty sprzęt komputerowy, małe i duże AGD, RTV, kable itp.

Stacje demontażu:

- zapraszamy do współpracy stacje demontażu- odbieramy odpady powstające przy demontażu samochodów – m.in., oleje przepracowane, płyny eksploatacyjne, tworzywa sztuczne, opony, szyby,

Odpady niebezpieczne i inne niż niebezpieczne:

- zapraszamy do współpracy firmy produkcyjne – w celu zapoznania się z  naszą ofertą prosimy o przesłanie listy  kodów i orientacyjnych ilości wytwarzanych odpadów w celu przygotowania indywidualnej i najbardziej korzystnej dla Państwa oferty na zagospodarowanie odpadówGaleria zdjęć