O firmie

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Robac od 1995 roku zajmuje się kompleksową gospodarką odpadami w oparciu o posiadane decyzje na odbiór, transport i przetwarzanie odpadów. Zdobyte przez lata doświadczenie pozwala nam zapewnić klientom świadczenie usług na najwyższy poziomie. 

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Robac oferuje:

 •        Odbiór i zagospodarowanie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w niemalże pełnym  Katalogu Odpadów zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska,
 •        Odbiór odpadów każdorazowo potwierdzany kartą przekazania odpadów ,
 •        Odbiór odpadów specjalistycznymi  samochodami, w tym odbiór odpadów niebezpiecznych zgodnie  przepisami ADR,
 •        Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów, o różnych  rodzajach i pojemnościach dostosowywanych  do indywidualnych  potrzeb i wymagań klienta,
 •            Środki do usuwania rozlewisk substancji ropopochodnych – np. diatomit,
 •            Usługi czyszczenia separatorów, zbiorników paliwowych oraz osadników,
 •            Przygotowanie wniosków na uzyskanie lub zmianę pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 •            Fachowe doradztwo w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami, poparte wieloletnią praktyką w tym   zakresie,
 •            Przygotowywanie sprawozdań z zakresu ochrony środowiska ( sprawozdania do Urzędu Marszałkowskiego, sprawozdania do KOBIZE )
 •            Indywidualne kalkulacje cen zagospodarowania i skupu odpadów,
 •            Doradztwo z zakresu ADR 


Dzięki współpracy z Organizacją Odzysku Opakowań Eurobac S. A. zapewniamy również realizacje obowiązków przedsiębiorców w zakresie opłaty produktowej, jak i obowiązków wynikających z ustawy o bateriach i akumulatorach.Galeria zdjęć