Numer BDO

24 stycznia 2018 roku wszedł w życie rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. 

Firma P.W. ROBAC uzyskała numer rejestrowy: 
000016246

Rejestr dostępny jest na stronie:
https://www.bdo.mos.gov.pl/web/rejestr-publiczny/lista

Więcej informacji o rejestrze na stronie Ministerstwa Środowiska:
https://www.mos.gov.pl/aktualnosci/szczegoly/news/rejestr-bdo-juz-dostepny/