Kariera

Szukasz pracy? Dołącz do nas!


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą otwartych stanowisk pracy.
Jeśli są Państwo zainteresowani stanowiskiem, na które nie ma obecnie rekrutacji, zachęcamy do przesłania dokumentów rekrutacyjnych. Państwa aplikacja zostanie wzięta pod uwagę w przyszłych procesach rekrutacyjnych. 

Życiorys wraz z listem motywacyjnym prosimy przesłać przez Formularz kontaktowy (temat zapytania: Kariera) z określeniem wybranego stanowiska w treści wiadomości.  

Dokumenty powinny zawierać klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w moim CV oraz w innych dokumentach dołączonych do CV w celu realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).”  
Podania bez powyższej klauzuli nie będą rozpatrywane

Mając na uwadze zachowanie równowagi między życiem prywatnym a zawodowym naszych pracowników, nadgodziny oferujemy tylko w soboty. 

Bydgoszcz


Pracownik
w dziale sprzedaży kontakt

e-mail: kadry@robac.pl

tel 52 564 0 524
 


Zadania i obowiązki

 • Obsługa komputera
 • Pozyskiwanie klientów
 • podtrzymywanie dobrych relacji z klientem
 • dobór możliwości transportowych do przyjmowanych zleceń
 • umiejętność działania w zespole i w ramach ustawy SENT
 • pomoc klientom w realizacji zleceń SENT
 • zdolność do działania w systemie JIT(just in time) przy użyciu posiadanego systemu GPS
 • realizacja zleceń zgodnie z ustawą o czasie pracy kierowców
 • optymalizacja łańcuchów transportowych
 • Dostosowanie zleceń do właściwych jednostek transportowych

Kwalifikacje i wymagania

 • Prawo jazdy kategorii B
 • znajomość pakietów MS Office
 • znajomość przepisów o ochronie środowiska dotyczących przewozów odpadów
 • orientacja w wymaganiach ustawy SENT,ADR,Prawo o ochronie Środowiska
 • wykształcenie kierunkowe

Paterek 


Samodzielny/a księgow/a

e-mail: kadry@robac.pl

tel 52 564 0 524


Zadania i obowiązki

 • dekretacja dokumentów wg zakładowego planu kont
 • terminowe i prawidłowe prowadzenie ewidencji księgowe
 • prowadzenie rozrachunków z dostawami i odbiorcami
 • przeprowadzanie okresowej kontroli kont (analiza rozrachunków z klientami, publiczno-prawnych, kosztowych)
 • przeprowadzanie klasyfikacji kosztów własnych i kosztów uzyskania przychodu,
 • rozliczanie faktur importu i eksportu oraz różnic kursowych
 • przeprowadzenie bieżącej kontroli finansowo-księgowej w dziale finansowo-księgowym
 • sporządzanie deklaracji PIT, CIT i ich wysyłanie w wymaganych terminach
 • prowadzenie rejestru podatku VAT
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych (amortyzacja, umorzenia)
 • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans) rocznych
 • sporządzanie bilansu i rachunku wyników na koniec miesiąca w uzgodnieniu z pracodawcą
 • sporządzanie okresowych raportów dla kierownictwa na temat wpływów i wypływów finansowych
 • prowadzenie bieżących rozliczeń z bankami i innym instytucjami finansowymi
 • bieżąca weryfikacja i księgowanie dokumentów

Kwalifikacje i wymagania

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 2  letnie  doświadczenie na podobnym stanowisku
 • znajomość prawa podatkowego, zasad rachunkowości oraz ustawy o VAT
 • odpowiedzialność i sumienność w wykonywaniu obowiązków;
 • samodzielność

Pracownik
placowy 


e-mail: kadry@robac.pl

tel 52 564 0 524


Zadania i obowiązki

 • Obsługa komputera
 • dbałość o powierzone mienie
 • rozładunek samochodów i załadunek opakowań do klienta lub surowców do odsprzedaży
 • segregacja odpadów pod kątem sposobu ich zagospodarowania
 • rozpoznawanie typów odpadów
 • segregacja względem rodzajów odpadów do dalszej odsprzedaży

Kwalifikacje i wymagania

 • Uprawnienia do wózków widłowych ,bądź ładowarek
 • zdolność do oceny sprawności urządzeń
 • mile widziane uprawnienia SEP do 1kV
 • mile widziane zdolności techniczne do bieżącej obsługi maszyn
 • mile widziane wykształcenie kierunkowe techniczne
 • gotowość do pracy dwuzmianowej

Brygadzista 
zmianowy

e-mail: kadry@robac.pl

tel 52 564 0 524


Zadania i obowiązki

 • Obsługa komputera
 • dbałość o powierzone mienie
 • nadzór nad rozładunkiem samochodów i załadunku opakowań do klienta lub surowców do odsprzedaży
 • nadzór nad segregacją odpadów pod kątem sposobu ich zagospodarowania
 • rozpoznawanie typów odpadów
 • nadzór nad przygotowaniem  odpadów do transporu
 • nadzór nad przygotowaniem opakowań rotacyjnych do klienta i prawidłowym przydziałem do jednostek transportowych zgodnie ze zleceniem wyjazdu
 • nadzór nad prawidłowym i bezpiecznym przetwarzaniem odpadów przywiezionych na zakład
 • przydzielenia właściwej liczby i właściwych ludzi do procesów przetwarzania
 • przygotowywanie samochodów do bjerzących zleceń logistycznych
 • znajomość procedur postępowania z odpadami na zakładzie
 • przygotowanie zabezpieczenia p-poż i BHP podczas pracy pracowników
 • rozliczanie pracowników z ilości wykonanej pracy

Kwalifikacje i wymagania

 • Uprawnienia do wózków widłowych, bądź ładowarek
 • wykształcenie techniczne,bądź kierunkowe
 • mile widziane uprawnienia SEP do 1kV
 • mile widziane zdolności techniczne do bieżącej oceny stanu maszyn
 • mile widziane prawo jazdy kategorii C
 • zdolność do pracy dwuzmianowej

Kierownik
zmiany (zakład)


e-mail: kadry@robac.pl

tel 52 564 0 524


Zadania i obowiązki

 • Obsługa komputera
 • Przygotowanie typów surowców możliwych do odsprzedaży
 • rozpoznawanie typów odpadów
 • modyfikacja  organizacji pracy na zakładzie,wraz z dostosowaniem procedór
 • nadzór nad procesami technicznymi na zakładzie
 • zgłaszanie zapotrzebowania na nowych pracowników
 • ocena pracujących pod kątem efektywności,przydatności do danego stanowiska,jakości wykonanej pracy
 • przygotowanie maszyn pod UDT,zapewnienie dostępności do części zamiennych celem zachowania ciągłości pracy
 • przewidywanie zakupu środków potrzebnych do kontynuacji pracy

Kwalifikacje i wymagania

 • Wykształcenie kierunkowe
 • zdolność do oceny sprawności urządzeń
 • znajomość pakietów MS Office
 • mile widziane zdolności techniczne do bieżącej obsługi maszyn
 • mile widziane doświadczenie w zarządzaniu  grupami ludzkimi
 • zdolność do pracy dwuzmianowej

Kierowca 


e-mail: kadry@robac.pl

tel 52 564 0 524

Zadania i obowiązki

 • Obsługa komputera
 • dbałość o powierzone mienie
 • rozładunek samochodów i załadunek opakowań do klienta lub surowców do odsprzedaży
 • segregacja odpadów pod kątem sposobu ich zagospodarowania
 • rozpoznawanie typów odpadów
 • segregacja względem rodzajów odpadów do dalszej odsprzedaży

Kwalifikacje i wymagania

 • kategoria  prawa jazdyCE ,minimum C
 • karta kierowcy
 • uprawnienia ADR,mile widziane na cysterny
 • doświadczenie w pracy jako kierowca
 • mile widziane zdolności techniczne do bieżącej obsługi pojazdów
 • kurs rozładunku i załadunku
 • kurs na nalewaki
 • Po ukończeniu terminu ważności z wyjątkiem psychotestu odnawiamy szkolenia pracownikom

Trzebinia


specjalista (mid / regular)

e-mail: kadry@robac.pl

tel 52 564 0 524


Zadania i obowiązki

 • sporządzanie i składanie ofert handlowych i przetargowych
 • pozyskiwanie nowych klientów, prowadzenie rozmów handlowych
 • podtrzymywanie kontaktów z klientami
 • prowadzenie szczegółowych raportów z zakresu ofert, zamówień , cen, rozmów z klientami
 • analiza tras odbioru odpadów pod kątem opłacalności i rentowności (stosowanie kalkulatora opłacalności odbioru odpadów pozwalającego na analizę tego produktu pod względem opłacalności i rentowności)
 • optymalizacja tras zbiórki surowców (odpadów), prowadzenie rejestru KPO, BDO, SENT
 • prowadzenie dokumentacji współpracy z klientami informowanie zarządu o stanie postępów współpracy

Kwalifikacje i wymagania

 • wykształcenie w branży ochrony środowiska lub pokrewnej
 • Minimum 3 letnie doświadczenia w kontaktach z klientami oraz partnerami biznesowymi
 • Umiejętność pracy na celach sprzedażowych
 • Duża samodzielność w działaniu oraz wielozadaniowość
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska
 • Czynne prawo jazdy kat. B.

Pracownik 
techniczny

e-mail: kadry@robac.pl

tel 52 564 0 524

Zadania i obowiązki

 • Obsługa komputera
 • Dbałość o powierzone mienie
 • pomiary zbiorników
 • rozładunek i załadunek cystern
 • sprzątanie i inne prace pomocnicze
 • czyszczenie filtrów
 • transfery cieczy odpadowych i surowców do produkcji

Kwalifikacje i wymagania

 • Obsługa wózka widłowego
 • Uprawnienia SEP do 1kV
 • kurs na nalewaki
 • uprawnienia do obsługi kotłów parowych
 • zdolność do pracy na wysokości
 • firma finansuje szkolenia na w/w uprawnienia ,oraz recertyfikacją
 • obsługa komputera
 • dopłacamy 500PLN brutto/msc. do wynajmu mieszkania w Trzebini

Aparatowy
procesów
chemicznych

e-mail: kadry@robac.pl

tel 52 564 0 524Zadania i obowiązki

 • Obsługa komputera
 • Nadzór nad prawidłowym przebiegiem procesu
 • Zarządzanie i współpraca z pracownikami na zmianie
 • gotowość do pracy ciągłej w systemie czterobrygadowym

Kwalifikacje i wymagania

 • mile widziane szkolenie celne
 • wykształcenie wyższe,kierunkowe
 • Obsługa wózka widłowego
 • Uprawnienia SEP do 1kV
 • kurs na nalewaki
 • uprawnienia do obsługi kotłów parowych
 • zdolność do pracy na wysokości
 • firma finansuje szkolenia na w/w uprawnienia ,oraz recertyfikacją
 • obsługa komputera
 • dopłacamy 500PLN brutto/msc. do wynajmu mieszkania w Trzebini

Kierownik
techniczny

e-mail: kadry@robac.pl

tel 52 564 0 524


Zadania i obowiązki

 • Obsługa komputera
 • Dbałość o powierzone mienie i stan urządzeń na instalacji
 • koordynowanie zamówień, lokalnych napraw,przeglądów UDT
 • organizacja prac remontowych i naprawczych
 • rozliczanie aparatowych i aparatowych prowadzących z powierzonych bieżących prac
 • zapewnienie ciągłości produkcji
 • nadzór nad pracami spawalniczymi,izolacyjnymi,czyszczeniem wymienników
 • dbałość o powtarzalność procesu produkcji olejów opałowych

Kwalifikacje i wymagania

 • uprawnienia do obsługi kotłów parowych
 • Uprawnienia SEP do 1kV
 • doświadczenie w kierowaniu zespołem
 • wykształcenie kierunkowe techniczne
 • zdolność do pracy na wysokości
 • firma finansuje szkolenia na w/w uprawnienia ,oraz recertyfikacją
 • obsługa komputera
 • znajomość zagadnień składu podatkowego
 • dopłacamy 500PLN brutto/msc. do wynajmu mieszkania w Trzebini

Oferujemy


 • Stabilność zatrudnienia

 • Ciekawe doświadczenie