Historia

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ROBAC funkcjonuje na rynku od 1995 roku. Od momentu powstania zajmuje się gospodarką odpadami.

W pierwszym okresie było to zbieranie i przekazywanie odpadów do instalacji. Następnie kupiliśmy teren na obszarze przemysłowym w Paterku koło Nakła nad Notecią i rozpoczęliśmy rozbudowę zakładu przetwarzania odpadów. Jako jedni z pierwszych zakładów w kraju wytworzyliśmy i dostarczyliśmy paliwa alternatywne do Cementowni. Następnie rozpoczęliśmy zbiórkę olejów przepracowanych. Początkowo dostarczaliśmy go do Rafinerii w Jedliczu.

Po wejściu do Unii i przyjęciu przez Polskę ustawy o obowiązkach przedsiębiorców, powołaliśmy do życia EUROBAC Organizacje Odzysku S.A. i zaczęliśmy realizację ustaw produktowej i opakowaniowej. W ramach recyklingu jako pierwsi w kraju dokonaliśmy transgranicznych dostaw oleju przepracowanego do Niemiec drogą kolejową. W następnych latach jako pierwsi wysłaliśmy tankowiec oleju przepracowanego do Rafinerii w Finlandii, także w ramach wykonywania obowiązku recyklingu oleju przepracowanego dla naszych klientów. W roku 2013 roku kupiliśmy instalację do rerafinacji oleju przepracowanego, jednocześnie rozbudowując zakład recyklingu elektroniki w Paterku. Po modernizacji procesu oraz wdrożeniu wielokrotnej rekuperacji ciepła, zwiększyliśmy wydajność instalacji do rerafinacji olejów przepracowanych ponad trzykrotnie, uzyskując w ramach EUROBAC Sp.z o.o. 30 kwietnia 2018 roku koncesję WPC na produkcję olejów opałowych z oleju przepracowanego.