Czym się zajmujemy

Zajmujemy się ogólnie pojętą gospodarką odpadową dotyczącą odpadów  przemysłowych.                                                                                                      

Prowadzimy:

 • odbiór odpadów przemysłowych od klienta
 • pomagamy w uzyskaniu pozwoleń oraz realizacji obowiązku odzysku i recyklingu
 • dostarczamy opakowania wymienne, dostosowujemy oznakowanie
 • realizujemy pomiary spektrometrem rentgenowskim metali,stopów,chloru
 • we własnym laboratorium badamy chromatografami gazowymi PCB w oleju,wartość opałową w cieczy i materiałach stałych,zawartość wody pozostałości po spopieleniu,zawartość siarki lepkość,temperaturę krzepnięcia i,temperaturę zapłonu liczba kwasowa,zmydlania
 • dokonujemy pomiarów ubytków ciepła w instalacjach,bądź budynkach
 • prowadzimy zakład recyklingu urządzeń elektronicznych
 • prowadzimy separację metali wiroprądową i elektostatyczną,oraz podczyszczamy na stole wodnym
 • posiadamy instalacje do przetwarzania odpadów na paliwo alternatywne
 • posiadamy instalację do rozdrabniania filtrów olejowych
 • posiadamy instalacje do podczyszczania złomu
 • prowadzimy zbiórkę  olejów przepracowanych
 • pomagamy w realizacji obowiązków przedsiębiorców z zakresu opłaty produktowej
 • pomagamy w realizacji obowiązków przedsiębiorców z zakresu ustawy bateryjnej
 • we współudziale z EUROBAC Organizacja Odzysku Opakowań S.A. realizujemy kompleksową obsługę klientów w zakresie obowiązków przedsiębiorców
 • rozliczamy firmy z opłat za korzystanie ze Środowiska do Urzędu Marszałkowskiego,oraz przygotowujemy raport do KOBIZE
 • czyścimy separatory