Czym się zajmujemy

Zajmujemy się ogólnie pojętą gospodarką odpadową dotyczącą odpadów przemysłowych.                                                                                                      

Nasze działania:

 • odbiór odpadów przemysłowych od klienta,
 • skup surowców wtórnych,
 • pomagamy w uzyskaniu pozwoleń oraz realizacji obowiązku odzysku i recyklingu,
 • dostarczamy opakowania wymienne, dostosowujemy oznakowanie,
 • realizujemy pomiary spektrometrem rentgenowskim metali, stopów, chloru,
 • we własnym laboratorium badamy chromatografami gazowymi PCB w oleju, wartość opałową w cieczy i materiałach stałych, zawartość wody, pozostałości po spopieleniu, zawartość siarki, lepkość, temperaturę krzepnięcia i temperaturę zapłonu, liczbę kwasową, zmydlanie,
 • dokonujemy pomiarów ubytków ciepła w instalacjach, bądź budynkach,
 • prowadzimy zakład recyklingu urządzeń elektronicznych,
 • prowadzimy separację metali wiroprądową i elektrostatyczną oraz podczyszczamy na stole wodnym,
 • wykorzystujemy posiadaną instalację do przetwarzania odpadów na paliwo alternatywne,
 • wykorzystujemy posiadaną instalację do rozdrabniania filtrów olejowych,
 • wykorzystujemy posiadaną instalację do podczyszczania złomu,
 • prowadzimy zbiórkę olejów przepracowanych,
 • we współudziale z EUROBAC Organizacja Odzysku Opakowań S.A. realizujemy kompleksową obsługę klientów w zakresie obowiązków przedsiębiorców,
 • pomagamy w realizacji obowiązków przedsiębiorców z zakresu opłaty produktowej,
 • pomagamy w realizacji obowiązków przedsiębiorców z zakresu ustawy bateryjnej,
 • rozliczamy firmy z opłat za korzystanie ze Środowiska do Urzędu Marszałkowskiego oraz przygotowujemy raport do KOBIZE,
 • czyścimy separatory.