Segregacja odpadów

Segregacja odpadów komunalnych (generalnie śmieci wytworzone w domach) to proces zbierania odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów z których zostały wyprodukowane. Pojęcie segregacji u źródła to selekcja odpadów prowadzona w miejscu naszych gospodarstw domowych. Segregacja odpadów jest jedną z najważniejszych metod ograniczenia wielkości odpadów podlegających utylizacji (np. składowaniu) przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub przetworzenia i wykorzystania przy produkcji nowych materiałów (tzw. recykling).W odrębnych pojemnikach lub workach będą zbierane następujące frakcje odpadów:
Papier
Odpady z papieru, w tym z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury – gromadzone będą w workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „papier” lub w pojemnikach oznaczonych napisem ”papier” (pojemniki koloru niebieskiego), Do pojemników koloru niebieskiego wrzucamy: opakowania z papieru, kartony, tekturę, gazetki reklamowe, katalogi, ulotki, prospekty, gazety i czasopisma, papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki, zeszyty i książki, papier pakowy, torby i worki papierowe Do pojemników koloru niebieskiego nie wrzucamy: ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych, papieru lakierowanego i powleczonego folią, papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego, kartonów po mleku i napojach, papierowych worków po nawozach, papierowych worków po cemencie, tapet, materiałów higienicznych, zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru oraz naczyń jednorazowych
Szkło
Odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – gromadzone będą w workach koloru zielonego oznaczonych napisem „szkło” lub w pojemnikach oznaczonych napisem „szkło” (pojemniki koloru zielonego), Do pojemników koloru zielonego wrzucamy: szkła opakowaniowego czyli butelki i słoiki po napojach i żywności (np. butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), opakowania po kosmetykach Do pojemników koloru zielonego nie wrzucamy: ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, szkła okularowego, szkła żaroodpornego, zniczy z zawartością wosku, żarówek i świetlówek, reflektorów, opakowań po: lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych, luster, szyb okiennych i zbrojonych, monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek Metale i tworzywa sztuczne Odpady z metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – gromadzone będą w workach koloru żółtego oznaczonych napisem „metale i tworzywa sztuczne” lub w pojemnikach oznaczonych napisem „metale i tworzywa sztuczne” (pojemniki koloru żółtego), Do pojemników koloru żółtego wrzucamy: odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach, nakrętki, plastikowe opakowania po produktach spożywczych, opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach), opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), opakowania po kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów), plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie, aluminiowe puszki po napojach i sokach, puszki po konserwach, folię aluminiową, metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików, zabawki (w tym zabawki z tworzywa sztucznego, o ile nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców) Do pojemników koloru żółtego nie wrzucamy: butelek i pojemników z zawartością, opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych, opakowań po olejach silnikowych, części samochodowych, zużytych baterii i akumulatorów, puszek i pojemników po farbach i lakierach, zużytego sprzętu elektronicznego i AGD
Bio
Odpady ulegające biodegradacji – gromadzone będą w workach koloru brązowego oznaczonych napisem „bio” lub w pojemnikach oznaczonych napisem „bio” (zaleca się pojemniki koloru brązowego), Do pojemników koloru brązowego wrzucamy: skoszoną trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, gałęzie drzew i krzewów, odpady warzywne i owocowe (w tym obierki), odpady kuchenne Do pojemników koloru brązowego nie wrzucamy: kości zwierząt, odchodów zwierząt, drewna impregnowanego, płyt wiórkowych i MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
Zmieszane
Pozostałości z segregacji – gromadzone będą na dotychczasowych zasadach tzn. w pojemnikach w dowolnym kolorze. Do pojemników tych pojemników wrzucamy: wszystkie odpady nienadające się do selektywnego odbioru Do pojemników tych pojemników nie wrzucamy: odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych, remontowych, montażowych oraz rozbiórkowych, zużytych baterii, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków i chemikaliów, śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych. Gdzie oddawać sprzęt, meble, leki? W celu zapewnienia zakładom recyklingowym jak najlepszego surowca do późniejszego przetworzenia, mieszkańcy powinni wyrzucać osobno papier, szkło, tworzywa sztuczne (z metalem) i wydzielać odpady biodegradowalne. Proces ten pozwala uzyskać najbardziej wartościowe surowce do powtórnego wykorzystania. Przykładowo odpady z domostw wyrzucamy do osiedlowych pojemników znajdujących się najczęściej w zamkniętych altanach śmietnikowych lub do kolorowych worków i koszy przydomowych. Dodatkowo należy zauważyć, że niewymienione powyżej rodzaje śmieci, np. zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin), a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady) nie mogą być wyrzucane do zwykłych pojemników. Są to tzw. odpady niebezpiecznie, które trzeba oddawać w wyznaczonych do tego punktach, np. sklepach (baterie, sprzęt elektroniczny) czy aptekach (leki). Natomiast większe śmieci takie jak meble czy duży sprzęt elektroniczny najlepiej oddać do tzw. PSZOK-u. Jest to punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, który według przepisów powinien się znaleźć w każdej gminie. W każdym punkcie można oddać te problematyczne odpady. Dla przykładu jako tzw. elektroodpady można traktować zużyte:
- elektroniczne urządzenia biurowe: np. komputery, monitory, telefony,
- elektroniczny sprzęt do rekreacji: np. zabawki z elektroniką, projektor, radio, telewizor, magnetowid i kasety itp.;
- kable, przewody;
- narzędzia: np. wiertarka, piła elektryczna, kosiarka itp.;
- nośniki danych: np. płyty CD, kasety, dyskietki, nośniki USB, karty pamięci,
- urządzenia AGD: np. żelazko, suszarka do włosów, zmywarka, ekspres do kawy, klimatyzacja, kuchenka, lodówka, lampa, mikser, maszyna do szycia, golarka, lampa stojąca, odkurzacz, zamrażarka, toster, pralka.
Jako odpady wielkogabarytowe możemy traktować:
- materace;
- stare meble;
- wyroby tapicerskie;
- zabawki dużych rozmiarów.
Do pojemników na odzież trafiają:
- czyste i dające się ponownie użyć ubrania;
- połączone w pary obuwie;
- zabawki;
- pościel;
- ręczniki.
Do pojemników na leki wyrzucamy:
- leki w blistrach, butelkach, słoiczkach.
Tego tu nie wyrzucamy: papierowe opakowania leków i ulotki.

Ciekawostki ekologiczne:
Wyrzucona butelka plastikowa rozłoży się w ziemi po około 500 latach, guma do żucia po 5 latach, a niedopałki papierosów po 2 latach.
Zakładając, że każdy z nas wyrzuci na śmietnik tylko jeden słoik to na wysypisko w całej Polsce trafi rocznie 10 tys. ton szkła.
W Polsce tylko 2% odpadów komunalnych jest kompostowanych. Dla porównania w Danii, Szwajcarii, Szwecji jest to od 60% do 80%.
Szklana butelka ponownie wprowadzona do obiegu pozwala zaoszczędzić energię potrzebną do świecenia 100 watowej żarówki przez 4 godziny.
Butelki, torebki śniadaniowe, torby na zakupy stanowią ok. 7% masy wszystkich śmieci, ale zajmują dużo miejsca, niemal 30% wszystkich odpadów.
Statystyczny Polak wytwarza ponad 320 kg odpadów rocznie. Na wysypiska ląduje ponad 12 milionów ton odpadów, należy podkreślić, że aż 98% można by wykorzystać poprzez segregację.
Pieluchy jednorazowe, po zużyciu zajmują aż 4% zawartości wszystkich wysypisk.
Zakłada się że hektar lasu liściastego może wyprodukować ok. 700 kg tlenu, co stanowi dobowe zapotrzebowanie ponad 2,5 tyś ludzi.
Aby wyprodukować tonę papieru trzeba ściąć średnio 17 drzew.
Litr oleju silnikowego jest w stanie zanieczyścić milion litrów wody.
W Polsce rocznie zużywa się 400 milionów aluminiowych puszek, które można powtórnie przetworzyć oraz wykorzystać wiele razy. Sześć puszek ze złomu to oszczędność energii równej spaleniu jednego litra paliwa.
Śmieci na wysypisku pozostają przez około 30 lat.
Ilość wyrzucanego przez nas drewna i papieru wystarcza do ogrzania 50 milionów domów przez 20 lat.
Tylko około 10 procent każdego wysypiska może być oczyszczone.
Codziennie średnio zużywamy:
25 litrów wody na toaletę,
120 litrów wody na prysznic,
Jeden ładunek pralki zużywa 100-150 litrów wody,
Jeden ładunek zmywarki do naczyń zużywa 35-45 litrów wody.
Jak długo rozkładają się odpady plastikowe:
- plastikowa torba - około 400 lat,
- papierek po cukierku - około 450 lat,
- butelka PET - od 100 do 1000 lat,
- pielucha - około 450 lat.
Jak długo rozkładają się odpady papierowe:
Papier to materiał uznawany za ekologiczny. Jednak istnieją różne jego rodzaje, które mają odmienny czas rozkładu. Duże znaczenie ma też stopień wilgotności ziemi, w której się znajduje. Średnio papier rozkłada się około 6 miesięcy. Przykłady:
- bilet - około 3 miesiące,
- gazeta - 6 tygodni,
- chusteczki - 3 miesiące.
Jak długo rozkładają się odpady metalowe:
puszka konserwowa - 10 lat,
puszka aluminiowa - 200 lat.
Jak długo rozkładają się bioodpady:
ogryzek jabłka - 6 miesięcy,
skórka od banana - 2 lata.
Jak długo rozkładają się inne odpady:
opona gumowa - 80 lat,
kubek styropianowy - 50 lat,
gumowe podeszwy butów - 80 lat,
drewniane krzesło - 20 lat,
materiał bawełniany - 5 miesięcy.