Recykling

Celem recyklingu jest ograniczenie zużycia surowców naturalnych oraz zmniejszenie ilości odpadów. Najprościej to ujmując recykling obejmuje odzyskiwanie surowców z produktów odpadowych i wykorzystywanie ich do produkcji nowych, w szczególności poszukiwanych towarów. Powszechną praktyką jest oznaczanie materiałów, które nadają się do ponownego wykorzystania, specjalnym kodem recyklingu.
Zakup odzieży czy drobnego sprzętu elektronicznego lub elektrycznego zajmuje zazwyczaj chwilę i nie jest zbyt kosztowny. Natomiast wyprodukowanie ich wiąże się ze zużyciem olbrzymich ilości wody, energii, opłaceniem pracy wielu osób, koniecznością transportu często z odległych zakątków świata, a także z zastosowania dużych ilości chemikaliów, które są szkodliwe dla środowiska i ludzi. Można przyjąć, że tylko 1 procent nowych ubrań poddawane jest recyklingowi i przetwarzane jest na inne ubrania. Pozostałe trafiają na wysypiska śmieci, do spalarni śmieci lub do tzw. drugiego obiegu jako odzież używana. Gorzej jest ze sprzętem elektronicznym czy elektrycznym, zamiast do naprawy, najczęściej wyrzucany jest na wysypiska.
Wiadomym jest, że środowisko wpływa na człowieka, oraz to, że człowiek oddziałuje na miejsce, w którym żyje, z tą jednak różnicą, że nasze oddziaływanie jest zazwyczaj destrukcyjne. Okazuje się, że znaczną część tych działań możemy w prosty sposób wyeliminować, przyjmując postawę pro ekologiczną, przyjazną środowisku. Okazuje się, że nie mamy bezpośredniego wpływu na zanieczyszczenie środowiska wynikające z działalności globalnej gospodarki. Natomiast możemy, zmieniając własne przyzwyczajenia, wytworzyć nawyki takiego postępowania, które w sposób znaczny przyczyni się do ograniczenia zanieczyszczenia środowiska w naszym bezpośrednim otoczeniu. W wielu przypadkach są to bardzo proste działania. Zatem w interesie nas wszystkich jest życie w domu, który jest dla nas zdrowy i w którym czujemy się dobrze. Jednym z większych lub nawet z największych problemów cywilizacyjnych jest nadprodukcja odpadów. Zdecydowana większość z nas nawet nie zastanawia się, jaki los spotyka torebkę foliową po wyrzuceniu jej do kosza. Zatem wybór materiałów nadających się do wielokrotnego użytku oraz przede wszystkim segregacja tych surowców, to zasady, którymi powinniśmy kierować.
Wyrzucając papier przyczyniamy się do niszczenia lasów, zagrażamy równowadze życiowej Ziemi. Zamiast odzyskiwać makulaturę lepiej jej w ogóle nie wytwarzać. Przykładowo: zanim wyrzucimy kartkę zapiszmy ją z dwóch stron, kupujmy papier wykonany z makulatury, używajmy mniej ręczników papierowych.
Dość popularnym surowcem wtórnym jest szkło wykorzystywane wielokrotnie, nawet gdy przestaje być użyteczne nie stanowi zagrożenia dla środowiska, ponieważ może trafić do huty szkła. W łatwy sposób możemy zadbać o zmniejszenie ilości szkła przez: wybór większych opakowań szklanych czy zwrot opakowań do skupu lub sklepu, jeśli posiadają kaucję.
Tworzywo sztuczne pod wieloma postaciami stało się jedną z najbardziej popularnych substancji na świecie. Plastik, stosunkowo nowy i tani produkt uboczny przemysłu petrochemicznego w wielu zastosowaniach zastąpił papier, metal i wiele innych materiałów. Tworzywo sztuczne jest bardzo niebezpieczne dla naszego środowiska, ponieważ nie ulega biodegradacji. Co z tym idzie, nie rozkłada się w glebie, dlatego ważne jest, aby ograniczyć jego produkcję i użycie. W sposób bezpośredni nie możemy wpłynąć na ilość produkowanego plastiku, ale pośrednio mamy wpływ na ilość, która trafia na wysypiska, dlatego w szczególności unikajmy jednorazowych wyrobów z plastiku, używajmy je wielokrotnie, a wszelkie worki foliowe wykorzystujmy ponownie np. jako worki na śmieci.
Zatem dzięki przestrzeganiu kilku zasad możemy skutecznie obniżyć ilość potrzebnych opakowań.