Wraz z utworzeniem 24 stycznia 2018 roku Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami zezwolenia na transport odpadów stały się nieaktualne. W ich miejsce przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie transportu odpadów muszą uzyskać wpis do ww. rejestru w terminie 6 miesięcy od dnia jego utworzenia – tj. do 24 lipca 2018 roku. Po otrzymaniu wpisu do rejestru nie będzie konieczności uzyskiwania zezwoleń na transport odpadów.

 

Zezwolenia na transport odpadów wydawane na podstawie ustawy z 27 kwietnia 2001 roku o odpadach pozostają ważne do czasu uzyskania wpisu do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, jednak nie dłużej niż do 24 lipca 2018 r. Po tym terminie wszystkie wydane zezwolenia na transport odpadów stają się nieaktualne.
Podmiot, który uzyskał wpis do Rejestru BDO może transportować wyłącznie odpady wyszczególnione w dziale VII wpisu.
Po otrzymaniu numeru rejestrowego w celu zmiany rodzajów i kodów transportowanych odpadów należy złożyć formularz aktualizacyjny do BDO.
Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru w zakresie działu VII (Transportujący odpady) nie dotyczy wytwórców odpadów transportujących własne odpady.