Właścicielem firmy PW ROBAC jest Krzysztof Boniecki.