Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 lutego 2007r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz.U. nr 39 z 2007r. poz. 251)
PDFPobierz/download


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112 z 2001r., poz. 1206). PDF Pobierz/Download


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. nr 30 z 2006r. poz. 213) . 

.PDFPobierz/download


Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 sierpnia 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z olejami odpadowymi (Dz.U. nr 192 z 2004r. poz. 1968). 

 PDF Pobierz/download 


Ustawa z dnia 20 stycznia 2005 o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. nr 25 z 2005r., poz. 202)

  PDF Pobierz/download 


Ustawa o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. nr 176 z 2007, poz. 1236)

 PDF  Pobierz/download 


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 października 2005r. w sprawie obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz.U. nr 212 z 2005r. poz. 1774) PDF Pobierz/download


Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. nr 180 z 2005r., poz. 1495) PDF Pobierz/download


Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2006r. w sprawie sposobów obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu (Dz.U. nr 12 z 2006r., poz. 78)PDF Pobierz/download 


Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku (Dz.U. nr 27 z 2006r., poz. 203) PDFPobierz/download 


Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2007r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. nr 90 z 2007r. poz. 607)

PDF Pobierz/download

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006r. w sprawie dokumentów potwierdzających odbrębnie odzysk, odrębnie recykling (Dz.U. nr 247 z 2006r. poz. 1816)PDFPobierz/download