Decyzja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z dn. 19.12.2014 r. nr  ŚG.I.7243.20.2014.TW  na wytwarzanie oraz przetwarzanie i zbieranie odpadów

PDFPobierz/download


Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21.01.2005r. nr WSiR.-II-SE/6620-45/04/05 na wytwarzanie odpadów oraz prowadzenie działalności w zakresie odzysku oraz zbierania odpadów

PDF Pobierz/download


Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 7.07.2006r. nr WSiR.II.AD/6620-35/06 na wytwarzanie odpadów oraz prowadzenie działalności w zakresie odzysku oraz zbierania odpadów (rozszerzenie)


Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.04.2007r. nr WSiRW-II-SE/6620-21/07 na wytwarzanie odpadów oraz prowadzenie działalności w zakresie odzysku oraz zbierania odpadów (rozszerzenie - odzysk R14, R15)


Decyzja Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 25.11.2011r. nr WGK/1229/11 na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne

PDFPobierz/download


Decyzja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z 7.03.2008r. nr ŚG.I.es.7636-4/08 na wytwarzanie odpadów oraz na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów (przetwarzanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego)


W związku z faktem, że wielokrotnie usługę transportową odbieranych odpadów świadczy firma EUROBAC Sp. z o.o. poniżej umieszczamy jej decyzję WWŚ-V-7624-5-14/08 z dnia 24.12.2008r. na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpiecznePDF Pobierz/download


Decyzja Starosty Nakielskiego z dnia 29.12.2010 r. nr WWŚ-III-7624-3-4/08 na wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne z uwzględnieniem wymagań przewidzianych dla zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne oraz zbierania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla EUROBAC Sp. z o.o.PDFPobierz/download

 


Zezwolenie na prowadzenie składu podatkowegoPDFPobierz/download