Wszystkim zainteresowanym oferujemy usługi w zakresie ważenia samochodów i pojazdów na naszej wadze SCALEX 1000D/14-05-01/18 firmy PIVOTEX-UNIA Sp. z o.o. (aktualny certyfikat legalizacji wagi z 28.10.2008r. - ważny do 2011r.). Parametry wagi:

  • nośność 60 000kg,
  • rozdzielczość 20kg
  • maksymalna długość zestawu do ważenia do 18m

Każdy klient otrzyma potwierdzenie wagi w postaci wydruku z określeniem wagi netto, brutto i tara.

Zapraszamy Państwa do Paterka na ul. Przemysłową 9 w godz. 7.00-20.00

Warunki cenowe:

jednorazowe ważenie: 60,00zł + VAT