Dzięki wyposażeniu naszego laboratorium w chromatograf gazowy (Varian CP 3800 GC) posiadamy bardzo szerokie możliwosci prowadzenia badań biochemicznych i analiz w zakresie separacji i identyfikacji związków chemicznych pochodzenia biologicznego. 

Chromatografia gazowa umożliwia rozdzial złożonych mieszanin oraz ich jakościową i ilościową substancji, które w warunkach chromatografowania mają postać gazów lub par.  Przyjmuje się,  że są to substancje gazowe, ciekłe i stałe, których temp. wrzenia lub sublimacji (bez rozkładu) nie przekracza 350-400°C.  

Możliwe jest oznaczanie nawet śladowych ilości pierwiastków, co może znajdujować szerokie zastosowanie np. do wykrywania pestycydów w materiałach biologicznych i środowisku. 

Szczególnie istotnym zastosowaniem tego urządzenia jest w analiza skomplikowanych mieszanin węglowodorowych w tym odpadowych olejów smarowych, szczególnie na zawartość PCB (polichlorowane bifenyle, stanowiące grupę ponad dwustu związków organicznych zawierających atom chloru). Badanie olejów odpadowych pod tym kątem jest szczególnie istotne gdyż nawet niewielka zawartość PCB (powyżej 25ppm) dyskwalifikuje ten odpad jako przeznaczony do procesów odzysku, w tym regeneracji. Niezwykle istotną sprawą jest również zagrożenie jakie PCB może stanowić dla człowieka (trwałe uszkodzenie systemu nerwowego i narządów wewnetrznych, działanie rakotwórcze.

W naszym laboratorium do wykonaywania analiz olejów odpadowych stosujemy normę PN-IEC 997 “Oznaczanie zawartości polichlorowanych pochodnych bifenyli PCB w olejach elktroizolacyjnych metodą chromatografii gazowej“. 

Posiadany przez nas Varian CP 3800 GC jest uniwersalnym i prostym chromatografem gazowym o wszechstronnym zastosowaniu. Możliwości łatwej rozbudowy (możliwości do 3 dozowników i detektorów działających równocześnie) oraz nowoczesna oprogramowanie stawia ten chromatograf jako idealne rozwiązanie dla najbardziej wymagających użytkowników.

Najważniejsze cechy chromatografu Varian CP-3800 GC

  • prosty i zrozumiały dla użytkowników interfejs,
  • pneumatyka sterowana elektronicznie (lub ręcznie) gwarantująca powtarzalność analiz,
  • piec kolumn o bardzo szybkim ogrzewaniu i chłodzeniu skracającym czas trwania cyklu analitycznego i podwyższający wydajność,
  • wysokiej klasy detektory (możliwość rozbudowy do 3 równocześnie pracujących detektorów) gwarantują najwyższą wykrywalność i liniowość,
  • uniwersalny dozownik kapilarny model 1079 zapewniający wyjątkową elastyczność pracy,
  • możliwość komunikacji i współpracy z innymi urządzeniami poprzez system Ethernet.

Zapytania ofertowe obejmujące rodzaj badanej substacji i zakres badań prosimy kierować na adres: robac@robac.pl  tel. (52) 379-63-97.

Warunki cenowe

W zależności od zakresu i wielkości zlecenia przygotowujemy indywidulaną ofertą dla każdego klienta.