Przenośny  spektrometr XRF ALPHA (Alpha Handheld XRF) może być wykorzystywany do następujących analiz:

- identyfikacja pierwiastków wystepujacych materiałach stosowanych w przemyśle metalowym, lotniczym, farmaceutycznym, petrochemicznym (w tyn analiza składu chemicznego rur, zaworów, spoin i innych elementów konstrukcyjnych), recyklingu (skład chemiczny odpadów przeznaczonych do dlaszego przetworzenia, produkcji paliw alternatywnych, itp.

- ustalenie gatunków stopów metalowych (szczególnie pomocne na składowiskach złomu),

- analiza pierwiastków w bardzo szerokim zakresie, począwszy od wysokotemperaturowych stopów przez metale szlachetne, kończąc na stopach aluminium, co możliwe jest dzięki zastosowaniu pięciu filtrów wiązki, o niespotykanej w tego typu urządzeniach szerokości.

Zakres pomiarów:

Spektrometr XRF ALPHA może być stosowany do analizy materiałów, których liczba atomowa jest większa niż 15 (fosor) oraz dla osnowy o małej gęstości, np. polimery, ceramika. Korzystając z tej metody mozna wykrywać pierwisatki o liczbie atomowej nizszej od liczby tytanu (włącznie) zawarte w osbowie ze stopów metalicznych.

W praktyce można tę technikę stosować do wyznaczania składu stopów zawierającychpierwiastki od tytanu do polonu. 

Badanie odbywa się poprzez porównywanie danych otrzymanych w wyniku pomiarów spektrum pochodzącego od nieznanego pierwiastka z wykresami bazy danych.

Zapytania ofertowe obejmujące prosimy kierować na adres: robac@robac.pl  tel. (52) 379-63-97.

Warunki cenowe

W zależności od zakresu zleconych pomiarów (ilości prób) przygotowujemy indywidulaną ofertą dla każdego klienta.