PW Robac - Zakład Recyklingu w Paterku świadczy dodatkowo usługi dla firm zewnętrznych:

- Analiza spektrometryczna składu chemicznego materiałów

- Badania przy zastosowaniu chromatografu gazowego

- Ważenie samochodów