10 kwietnia 2017

Informacja dot. Ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Prawo, Wydarzenia (4) Komentarze »
Szanowni Państwo, W związku z uchwaloną Ustawą o systemie monitorowania przewozu towarów kierujemy do Państwa niniejsze pismo informacyjne. Mając na uwadze dalsze dobro obustronnej współpracy prosimy o zapoznanie się z w/w ustawą, która będzie wprowadzała nowe wymogi dotyczące przekazywania oleju przepracowanego odbiorcy. Najistotniejsze założenia ustawy: - m.in. olej przepracowany podlega systemowi monitorowania drogowego - posiadacz odpadu przed jego przekazaniem zobowiązany jest zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych (...) więcej
11 stycznia 2017

Odbiór i przetwarzanie opon

Prawo (4) Komentarze »
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi przetworzenia opon informujemy, że odbieramy opony od samochodów osobowych, ciężarowych i opony wielogabarytowe (rolnicze, budowlane itp.). Szczegóły odbioru do ustalenia. więcej
12 stycznia 2016

Zmiany zasad postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Prawo, Wydarzenia (2) Komentarze »
Od 1 stycznia 2016 r. zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym określa ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688). Ustawa wprowadza znaczące zmiany, a m.in. ważnym elementem jest fakt, że ustawa zabroni zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotom innym niż wymienione w ustawie. Niekompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE)  będą mogły zbierać tylko zakłady (...) więcej
02 marca 2015

Zbiorcze zestawienia o ilości zebranych lub wytworzonych odpadach w 2014 roku

Prawo (430) Komentarze »
W terminie do  15 marca 2015 roku przedsiębiorstwo powinno złożyć sprawozdanie -  zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości zebranych, unieszkodliwionych, wytworzonych odpadach za poprzedni rok kalendarzowy. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów został określony w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.). Zbiorcze zestawienie powinno być sporządzone na właściwym formularzu z obowiązkiem jego przekazania marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, (...) więcej
02 marca 2015

Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2014 rok

Prawo, Wydarzenia Brak Komentarzy »
W terminie do 31 marca 2015 roku przedsiębiorca ma obowiązek rozliczyć się z urzędem marszałkowskim za korzystanie ze środowiska w roku poprzednim – sporządzając i  przedkładając marszałkowi województwa (na terenie którego korzystał ze środowiska) sprawozdanie z zakresu korzystania ze środowiska, czyli „wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” za poprzedni rok. Zgodnie z art. 285, 287 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia (...) więcej
27 lutego 2015

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) – Raporty w Krajowej Bazie za 2014 rok

Prawo, Wydarzenia Brak Komentarzy »
Zgodnie z art. 7 Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z dnia 17 lipca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 130, poz. 1070, z późn. zm.), podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do przedłożenia drogą elektroniczną w Krajowej Bazie KOBiZE rocznego raportu o wielkości emisji wprowadzonej w 2014 roku do powietrza w terminie do 28 lutego 2015 roku. Obowiązek ten ciąży na każdym przedsiębiorcy, podmiocie korzystającym ze środowiska. Oznacza to, iż nie tylko zakład, który eksploatuje (...) więcej
19 lutego 2015

Nowa decyzja

Prawo, Wydarzenia Brak Komentarzy »
W zakładce “Posiadane zezwolenia” dostępna jest już najnowsza Decyzja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z dnia 19.12.2014 nr ŚG.I.7243.20.214.TW na wytwarzanie oraz przetwarzanie i zbieranie odpadów dla P.W. Robac. więcej
06 stycznia 2011

NOWE WZORY DOKUMENTÓW DOTYCZĄCYCH EWIDENCJI ODPADÓW

Prawo Brak Komentarzy »
Od dnia 1 stycznia 2011 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1673) Zmianie uległy: - karta ewidencji odpadów (KEO) - karta przekazania odpadów (KPO)   Zbiorcze zestawienie należy przekazać Marszałkowi Województwa w terminie do 15 marca (nie do końca marca jak miało to miejsc wcześniej).  Za rok. 2010 do 15 marca 2011 (za rok 2010 r. sprawozdanie może być sporządzone na starych (...) więcej
01 czerwca 2009

WEJŚCIE W ŻYCIE USTAWY O BATERIACH I AKUMULATORACH

Prawo Brak Komentarzy »
28 maja br. w dzienniku ustaw nr 79, poz. 666, opublikowany został tekst Ustawy z dnia 24 kwietnia 2009r. o bateriach i akumulatorach. Do współpracy w ramach realizacji obowiązków wynikających z tej ustawy zapraszamy wszystkich naszych dotychczasowych klientów, z którymi współpracowaliśmy (jako EUROBAC Organizacja Odzysku S.A.) w oparciu o ustawę o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej oraz nowe firmy, które wprowadzają do obrotu baterie (...) więcej
27 lutego 2009

PROJEKT ZMIAN W USTAWIE O ODPADACH ORAZ ZMIANIE NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW

Prawo Brak Komentarzy »
24 lutego na internetowej stronie Ministerstwa Środowiska opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Większość wprowadzonych poprawek dotyczyczy dostosowania aktualnie obowiązującej nomenklatury do pozostałych krajowych aktów prawnych oraz zapewnienia spójności z przepisami prawa Unii Europejskiej. Spośród pozostałych do najważniejszych zmian należą: umożliwienie prowadzenia działaności w zakresie budowy, rozbiórki obiektów, czyszczenia zbiorników, konserwacji i napraw, (...) więcej
Wykonał: Jacek Chojnacki dla Robac
Aktualności RSS Komentarze RSS