Doradztwo - ochrona środowiska

Firma PW ROBAC Krzysztof Boniecki jest firmą w pełni przygotowaną do odbioru odpadów niebezpiecznych objętych w transporcie wymogami umowy ADR. Posiadamy wysoko wyspecjalizowaną kadrę kierowniczą (w tym doradcę ADR), przeszkolonych kierowców, pracowników odpowiedzialnych za załadunek i rozładunek odpadów oraz speclistyczny sprzęt transpoprtowy (cysterny do przewozu odpadów towarów niebezpiecznych klas 3 i 9, samochody skrzyniowe przeznaczone do przewozu sztu przesyłki oraz atestowane pojemniki na odpady).

W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2013 r. kolejnej nowelizacji  przepisów umowy europejskiej dotyczącej międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR (w oparciu o Oświadczenie rządowe z dnia 16 stycznia opublikowane w Dz.U. z 19.02.2009r., poz. 162) przypominamy że na każdym z uczestników przewozu spoczywają bardzo konkretne obowiązki.Mając na względzie dobro dalszej współpracy ze wszystkimi naszymi dostawcami odpadów niebezpiecznych a przede wszystkim zachowanie wymogów bezpieczeństwa w czasie transportu prosimy o dokonanie przeglądu obowiązujących w Państwa firmie procedur nadawczych oraz zweryfikowanie aktualnego stanu przygotowania pracowników odpowiedzialnych za wysyłkę odpadów niebezpiecznych.

Ze swojej strony deklarujemy pomoc w uporządkowaniu spraw związanych z wymogami ADR (fachowe doradztwo, nalepki, wzory dokumentów przewozowych).

Wszelkie pytania i wątpliwości związane z przepisami ADR prosimy zgłaszać pod numer (52) 564-05-01.

W tym miejscu będą Państwo mogli znaleźć wszystkie ważne informacje dotyczące zmian i interpretacji przepisów.

PDFNa początek przypominamy najważniejsze wymogi ADR dotyczące Nadawcy, Załadowcy i Pakującego.