Szanowni Państwo,

W związku z uchwaloną Ustawą o systemie monitorowania przewozu towarów kierujemy do Państwa niniejsze pismo informacyjne.

Mając na uwadze dalsze dobro obustronnej współpracy prosimy o zapoznanie się z w/w ustawą, która będzie wprowadzała nowe wymogi dotyczące przekazywania oleju przepracowanego odbiorcy.

Najistotniejsze założenia ustawy:

- m.in. olej przepracowany podlega systemowi monitorowania drogowego

- posiadacz odpadu przed jego przekazaniem zobowiązany jest zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych Krajowej Administracji Skarbowej, założyć tam zgłoszenie dot. przekazania danej partii oleju przepracowanego i uzyskać jego numer referencyjny

- numer referencyjny należy podać odbiorcy czyli naszej firmie (jeszcze przed odbiorem oleju przepracowanego)

- Numer referencyjny jest ważny przez 10 dni od dnia jego nadania

- ustawa zakłada wysokie kary, które ponoszą solidarnie przewoźnik oraz podmiot zobowiązany do złożenia zgłoszenia (w przypadku ujawnienia podczas kontroli drogowej niedokonania zgłoszenia)

Zapisy Ustawy znajdują się pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1244

W dniu 9 marca br. ustawa została uchwalona, podpisana już także przez Prezydenta i zacznie obowiązywać od połowy kwietnia, natomiast zapisy dot. kar wejdą w życie od maja br.

Platforma:

https://puesc.gov.pl/

Link do FAQ na temat rejestracji zgłoszeń w systemie przewozu:

https://test.puesc.gov.pl/web/puesc/faq-sent

Niezbędne : Internet Explorer i Java 8 najlepiej najnowsza wersja