Od 1 stycznia 2016 r. zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym określa ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688).


Ustawa wprowadza znaczące zmiany, a m.in.

ważnym elementem jest fakt, że ustawa zabroni zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotom innym niż wymienione w ustawie. Niekompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE)  będą mogły zbierać tylko zakłady przetwarzania, PSZOK-i oraz odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Jako że PW Robac jest zakładem przetwarzania, jest upoważnione do zbiórki również niekompletnego zseie.