W zakładce “Posiadane zezwolenia” dostępna jest już najnowsza Decyzja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z dnia 19.12.2014 nr ŚG.I.7243.20.214.TW na wytwarzanie oraz przetwarzanie i zbieranie odpadów dla P.W. Robac.