Dla wszystkich stałych klientów firma P.W. Robac uruchomiła portal internetowy służący do zarządzania zleceniami odbioru odpadów.
Oprócz zgłaszania zleceń portal daje możliwość zarządzania punktami odbioru odpadów, obserwowania statusów zlecenia i historii zleceń. Wszystko to oczywiście 24h przez siedem dni w tygodniu.
Dodatkowo portal jest sukcesywnie rozwijany co da efekt w postaci kolejnych funkcjonalności.
Aby móc korzystać z portalu należy zgłosić chęć rejestracji konta na adres mailowy
roland.grabla@pweurobac.eu
Wszelkie zapytania można kierować pod w/w adres lub telefonicznie na numer
661 456 898

Natomiast firmy/osoby nie będące jeszcze naszymi klientami mogą zgłaszać chęć zlecenia odbioru odpadów na adres mailowy:
robac@robac.pl