Odbiór olejów przepracowanych

LOKALIZACJA

Zakład Rerafinacji ulokowany jest w mieście Trzebinia, mającym wiele do zaoferowania inwestującym tu

przedsiębiorstwom. Do wielu zalet tej lokalizacji należą między innymi:

• w promieniu 50 km od Trzebini mieszka 6 mln mieszkańców

• korzystne położenie geograficzne (pomiędzy aglomeracją śląską i krakowską z ich bazą naukową

i gospodarczą)

• zewnętrzna dostępność komunikacyjna (bliskość węzła autostrady A4, węzeł kolejowy w Trzebini, stacja PKP,

niewielka odległość od lotnisk międzynarodowych w Balicach i Pyrzowicach)

• rozwinięta infratruktura techniczna (wysoki poziom zwodociągowania i rozwój kanalizacji)

• wykwalifikowana kadra pracownicza

m