Od dnia 1 stycznia 2011 roku weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. (Dz. U. 2010 nr 249 poz. 1673) Zmianie uległy:

- karta ewidencji odpadów (KEO)

- karta przekazania odpadów (KPO)

  Zbiorcze zestawienie należy przekazać Marszałkowi Województwa w terminie do 15 marca (nie do końca marca jak miało to miejsc wcześniej).  Za rok. 2010 do 15 marca 2011 (za rok 2010 r. sprawozdanie może być sporządzone na starych wzorach dokumentów).

 PDF Pobierz/download