Od dnia 7 marca 2008r. w oparciu o decyzję nr ŚG.I.es.7636-4/08 PW ROBAC Krzysztof Boniecki uzyskał zezwolenie na wytwarzanie odpadów oraz na prowadzenie działalności w zakresie odzysku - przetwarzania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w oddziale firmy w Paterku gm. Nakło n./Notecią.  

Potwierdzeniem uzyskania uprawnień zakładu przetwarzania jest wpis do rejestru znajdujący się na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.