10 kwietnia 2017

Informacja dot. Ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów

Prawo, Wydarzenia (4) Komentarze »
Szanowni Państwo, W związku z uchwaloną Ustawą o systemie monitorowania przewozu towarów kierujemy do Państwa niniejsze pismo informacyjne. Mając na uwadze dalsze dobro obustronnej współpracy prosimy o zapoznanie się z w/w ustawą, która będzie wprowadzała nowe wymogi dotyczące przekazywania oleju przepracowanego odbiorcy. Najistotniejsze założenia ustawy: - m.in. olej przepracowany podlega systemowi monitorowania drogowego - posiadacz odpadu przed jego przekazaniem zobowiązany jest zarejestrować się na Platformie Usług Elektronicznych (...) więcej
11 stycznia 2017

Odbiór i przetwarzanie opon

Prawo (4) Komentarze »
W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi przetworzenia opon informujemy, że odbieramy opony od samochodów osobowych, ciężarowych i opony wielogabarytowe (rolnicze, budowlane itp.). Szczegóły odbioru do ustalenia. więcej
12 stycznia 2016

Zmiany zasad postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

Prawo, Wydarzenia (2) Komentarze »
Od 1 stycznia 2016 r. zasady postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym określa ustawa z 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688). Ustawa wprowadza znaczące zmiany, a m.in. ważnym elementem jest fakt, że ustawa zabroni zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotom innym niż wymienione w ustawie. Niekompletny zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEiE)  będą mogły zbierać tylko zakłady (...) więcej
19 października 2015

Targi Pol-Eco-System 2015

Wydarzenia (2) Komentarze »
Serdecznie Zapraszamy do Odwiedzenia Naszego Stoiska na Targch Pol-Eco-System 2015 w Dniach 27-30.10.2015r. Pawilon 5a, Stoisko Nr 24 więcej
27 maja 2015

Sprzedaż prętów miedzianych

Technologia Comments Off
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą sprzedaży prętów miedzianych oraz nawiązania współpracy:   Oferta okrągłych prętów miedzianych / wałków z miedzi obejmuje wyroby ciągnione: pręty miedziane okrągłe ciągnione, zakres wymiarowy prętów miedzianych ciągnionych o przekroju okrągłym: fi 30 mm; L = max do 3000 mm Pręty miedziane o przekroju okrągłym są dostępne z następujących gatunków miedzi: M1E, M4 - gatunek składowy ( PN-77/H-82120) Ceny ustalane są indywidualnie. Wykorzystanie  miedzi: Pręty (...) więcej
02 marca 2015

Zbiorcze zestawienia o ilości zebranych lub wytworzonych odpadach w 2014 roku

Prawo (1131) Komentarze »
W terminie do  15 marca 2015 roku przedsiębiorstwo powinno złożyć sprawozdanie -  zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości zebranych, unieszkodliwionych, wytworzonych odpadach za poprzedni rok kalendarzowy. Obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów został określony w Ustawie o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.). Zbiorcze zestawienie powinno być sporządzone na właściwym formularzu z obowiązkiem jego przekazania marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, (...) więcej
02 marca 2015

Opłaty za korzystanie ze środowiska za 2014 rok

Prawo, Wydarzenia Comments Off
W terminie do 31 marca 2015 roku przedsiębiorca ma obowiązek rozliczyć się z urzędem marszałkowskim za korzystanie ze środowiska w roku poprzednim – sporządzając i  przedkładając marszałkowi województwa (na terenie którego korzystał ze środowiska) sprawozdanie z zakresu korzystania ze środowiska, czyli „wykazu zawierającego zbiorcze zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat” za poprzedni rok. Zgodnie z art. 285, 287 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia (...) więcej
27 lutego 2015

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE) – Raporty w Krajowej Bazie za 2014 rok

Prawo, Wydarzenia Comments Off
Zgodnie z art. 7 Ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji z dnia 17 lipca 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. nr 130, poz. 1070, z późn. zm.), podmiot korzystający ze środowiska jest zobowiązany do przedłożenia drogą elektroniczną w Krajowej Bazie KOBiZE rocznego raportu o wielkości emisji wprowadzonej w 2014 roku do powietrza w terminie do 28 lutego 2015 roku. Obowiązek ten ciąży na każdym przedsiębiorcy, podmiocie korzystającym ze środowiska. Oznacza to, iż nie tylko zakład, który eksploatuje (...) więcej
19 lutego 2015

Nowa decyzja

Prawo, Wydarzenia Comments Off
W zakładce “Posiadane zezwolenia” dostępna jest już najnowsza Decyzja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu z dnia 19.12.2014 nr ŚG.I.7243.20.214.TW na wytwarzanie oraz przetwarzanie i zbieranie odpadów dla P.W. Robac. więcej
11 września 2014

Prace organizacyjne w oddziale Szczecińskim

Wydarzenia Comments Off
W związku z prowadzonymi pracami organizacyjnymi w Szczecińskim oddziale naszej firmy przepraszamy Klientów za utrudnienia w kontakcie z naszymi pracownikami. W ważnych sprawach prosimy dzwonić pod następujące numery telefonów: 693 970 926 lub 52 379 63 97 więcej
Wykonał: Jacek Chojnacki dla Robac
Aktualności RSS Komentarze RSS